In de ideale klas wordt gezongen, bewogen en samen plezier gemaakt en gewerkt met en door muziek. We doen het samen, want samen muziek maken stimuleert het groepsgevoel en de sociale, creatieve en cognitieve vaardigheden van kinderen en jongeren. En samen muziek maken is gewoon het allerleukst!

Het Muziekakkoord

Sinds 2021 werkt CultuurLocaal samen met de stichting Meer Muziek in de Klas. Deze stichting heeft ten doel alle basisschool kinderen in Nederland structureel muzieklessen op school te bieden.

Om Meer Muziek in de Klas in Barendrecht te verankeren is het MuziekAkkoord Barendrecht gesloten. Dit is ondertekend door de gemeente Barendrecht, KCR (de cultuurregisseur) en de volgende scholen en koepels: PCPO Barendrecht, ODS De Zeppelin, OBS De Tweemaster, Dr. Schaepmanschool, OBS De Driehoek, De Trinoom, OBS De Draaimolen en CBS Groen van Prinsterer. Op ODS De Zeppelin, de Dr. Schaepmanschool en OBS De Driehoek zijn inmiddels projecten uitgevoerd. Ook De Rank (school voor speciaal onderwijs) is aangehaakt.

In samenwerking met diverse betrokken partijen bieden we basisscholen een pakket op maat aan waarmee alle kinderen op school elk jaar een of meer muziekprojecten kunnen doen. Hiervoor hebben we muziekkisten ontwikkeld die elke school naar eigen inzicht kan “vullen” met instrumenten, rond een zelfgekozen thema.

Muziekproject op school

Bij de start van een project komen we langs op de school om samen de kaders van het project te bepalen: het thema, de planning, de financiële ruimte. Daarna stellen we een begroting op.

Tijdens het project komen de vakdocenten naar school. De kinderen kunnen gebruik maken van muziekinstrumenten uit ons Instrumentenfonds, bijvoorbeeld viool, harp, ukelele, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, accordeon, keyboard, djembé, trompet en trombone. Zo gaan ze actief met muziek aan de slag. Elke leeftijdsgroep krijgt lessen die zijn afgestemd op de eigen ontwikkelingsfase.

De school betaalt de uitvoeringskosten van het project. Dit betreft vooral de inzet van onze vakdocenten. We ondersteunen de school bij het aanvragen van subsidie uit de regeling CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) waarmee een belangrijk deel van de kosten voor de school kan worden gedekt. Alle PO scholen kunnen een aanvraag doen.

Muziekles voor leerkrachten

Niet alleen kinderen hebben baat bij muziekles. Ook voor leerkrachten kan muziek een meerwaarde geven tijdens de lessen. CultuurLocaal ondersteunt scholen met een aantal workshops voor leerkrachten. Liedjes zingen met gitaarbegeleiding, de klas oppeppen met energizers of gebruik maken van alle leuke muziek-apps die er zijn: we leren het u graag!

Klik hier om ons aanbod voor leerkrachten te lezen.

Meer weten?

Neem contact op met Hanneke Meijer via hannekemeijer@cultuurlocaal.nl.