Disclaimer CultuurLocaal Barendrecht

Disclaimer 2016. Wij willen op de website graag foto’s gebruiken en publiceren. We doen ons best om zeker te zijn dat hiertegen geen bezwaren bestaan van de mensen die op de foto’s zijn afgebeeld. Indien u desondanks meent dat u of uw kind is afgebeeld en u heeft daartegen bezwaar, dan kunt u ons dat melden en zullen we de desbetreffende foto of foto’s onmiddellijk verwijderen.

CultuurLocaal, hierna te noemen CultuurLocaal, verleent u hierbij toegang tot www.cultuurlocaal.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. CultuurLocaal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op onze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van CultuurLocaal.

Beperkte aansprakelijkheid

CultuurLocaal spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CultuurLocaal.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.cultuurlocaal.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.cultuurlocaal.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CultuurLocaal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CultuurLocaal. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CultuurLocaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle rechten voorbehouden.