CultuurLocaal heeft een vertrouwenspersoon.
Leerlingen, cursisten die te maken krijgen met niet gewenst gedrag, kunnen (desgewenst) contact opnemen
met Monique Kruijdenberg. Haar mailadres is m.kruijdenberg@hetnet.nl

foto-monique-kruijdenberg