Fijn dat je je wilt inschrijven voor muziek- of theaterles! Kies de juiste knop om het inschrijfformulier te downloaden.

voor doorlopende les op een instrument of voor zang en voor ensembles. De lessen gaan door tot opzegging.

voor basiscursussen, instrument-, zang-, DJ-cursussen. Deze cursussen hebben een vaste duur (meestal 10 lessen).

voor de samenspelcursus kamermuziek. Deze cursus heeft een vaste duur van 6 lessen plus uitvoeringsavond.

voor de theatercursus voor ouderen. Deze cursus heeft een vaste duur van 10 lessen.