Informatie Coronavirus

Als gevolg van de nieuwe maatregelen rond het Coronavirus hebben wij het besluit moeten nemen om geen muzieklessen meer te geven in onze locaties De Baerne en Riederhof.

Wij vragen onze docenten om de lessen zo veel mogelijk op afstand door te laten gaan.
Zij zullen hierover zelf afspraken met hun leerlingen maken.

De sluiting geldt vooralsnog tot en met 5 mei 2020.
Als de situatie daarom vraagt zullen wij u verder informeren.