Versie 17 mei 2021

Inleiding

Vanaf woensdag 19 mei 2021 hervat CultuurLocaal de muzieklessen in De Baerne, Buitenlandse Baan 1.  Op de locatie Riederhof, Riederhof 39, 2993 XJ waren de lessen al eerder hervat. Het is belangrijk dat de regels en aanbevelingen voor het voorkomen van verspreiding van het coronavirus in acht worden genomen. Deze regels zijn landelijk uitgewerkt in het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. Een nadere uitwerking is te vinden in de Branchespecifieke aanvulling op het Protocol. We vragen iedereen die naar onze leslocaties komt voor lessen, repetities of om anderen te brengen of op te halen, deze documenten door te lezen. In dit document geven we aan hoe de regels voor De Baerne en Riederhof er in de praktijk uit zien.

Verantwoordelijkheden-contactpersonen

Wie vragen heeft over de gang van zaken op de leslocaties kan mailen naar coördinator Hanneke Meijer, hannekegerdine@gmail.com, of naar Miranda van der Winkel, miranda@cultuurlocaal.nl.

In het bestuur is Dirk Jan Versendaal contactpersoon voor de coronamaatregelen.

Basisregels

De standaard richtlijnen zijn:

 • Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk of smaak. Maak een afspraak voor een test. Blijf thuis tot je de uitslag van de test weet. Ga pas weer naar les na een negatieve testuitslag.
 • Blijf thuis als een huisgenoot milde coronaklachten en koorts of benauwdheidsklachten heeft, of als een huisgenoot corona heeft.
 • Was voor en na de muziekles goed je handen.
 • Probeer zo min mogelijk aan te raken met je handen. Schud geen handen en laat muziekstandaards en stoelen zo veel mogelijk staan.
 • Doe niet zelf de deur open. De docent doet de deur open en dicht om leerlingen in of uit het lokaal te laten. Zo mogelijk blijven deuren van lokalen open staan.
 • Neem je eigen instrument mee (geldt niet voor drums, harp, keyboard en piano).
 • Ga zo veel mogelijk thuis naar het toilet en niet op de leslocaties. 
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik.
 • Blijf zo kort mogelijk in het gebouw: kom niet eerder dan vijf minuten voor het lesmoment volgens het lesrooster en ga direct na afloop weg.
 • Wacht voor de les buiten het lokaal tot de docent je komt halen. Ga niet zelf naar binnen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen.
 • Draag een mondkapje binnen de leslocatie. Doe het mondkapje alleen af als dat voor het spelen nodig is. Deze regel geldt alleen voor 13 jaar en ouder.

Looproute-halen en brengen

De Baerne

De lesruimtes van CultuurLocaal zijn bereikbaar via de hoofdingang. Ouders hebben geen toegang tot het gebouw.

Riederhof

Leerlingen gaan door de voordeur naar binnen. Ouders zetten de kinderen af bij het hek en mogen niet naar binnen.

Toezicht

In de Baerne is tijdens de openingstijden van het gebouw voor muzieklessen – in het algemeen op werkdagen van 12:30 tot 20:30uur – de beheerder Tom Ketting aanwezig. Hij kan vragen beantwoorden en zal erop toezien dat de regels worden nageleefd.

In de Riederhof is geen aanvullend toezicht van CultuurLocaal, maar voert Kibeo het beheer of het totale gebouw.

Schoonmaak

De leslokalen zijn verdeeld in een gedeelte voor de docent en een gedeelte voor de leerling. In beide gedeelten zijn desinfectiemiddel en doekjes beschikbaar. Docenten maken na de les de gebruikte lessenaars en overige spullen daarmee schoon als de leerlingen het lokaal verlaten.

Individuele, duo- en groepslessen

Individuele lessen en duolessen kunnen in alle leslokalen plaatsvinden. Groepslessen van drie of meer leerlingen worden momenteel niet gegeven. Voor kinderen tot en met 17 jaar kunnen deze wel weer gepland worden.

Bij de ingang wordt aangegeven in welk lokaal de lessen zijn. Aan het begin van elke les wordt een gezondheidscheck gedaan, volgens de richtlijnen van de overheid. Klik hier om de vragen van de gezondheidscheck te lezen.

Zangles en blaasinstrumenten

Voor de lessen zang en blaasinstrumenten worden de grotere leslokalen gebruikt. Hier zijn plexiglas schermen aanwezig voor extra bescherming. De aanbevolen afstand is bij deze lessen 2 meter in plaats van 1,5 meter.

Zanglessen worden alleen gegeven in De Baerne en aan maximaal twee leerlingen tegelijk. Groepslessen voor zang en koorzang zijn dus niet mogelijk.

Blaasinstrumenten worden voor en na de les thuis schoongemaakt. Ook condenswater wordt thuis verwijderd. Condenswater dat tijdens de les in het lokaal terechtkomt, wordt door de leerling zelf opgenomen. Hiervoor neemt de leerling een schone handdoek mee naar de les.

Ensembles

Het BaerneEnsemble kan helaas nog niet bij elkaar komen. HoornPracht repeteert -bij goed weer- in de patio van De Baerne, met voldoende ruimte tussen de orkestleden. Orkestleden nemen zelf een lessenaar mee en desinfecterend middel om de stoel die ze hebben gebruikt na afloop van elke repetitie te reinigen. De dirigent ziet erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt.

Koren

Koren repeteren helaas nog niet gezamenlijk.

Versiebeheer

Deze versie is gemaakt op 17 mei 2021. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:

 • Aanpassing aan regels na versoepelingen ingaande op 19 mei 2021.