Versie 30 augustus 2021

Inleiding

 CultuurLocaal geeft muzieklessen in De Baerne, Buitenlandse Baan 1 en op de locatie Riederhof, Riederhof 39.  Op de locatie Riederhof, Riederhof 39, 2993 XJ waren de lessen al eerder hervat. Het is belangrijk dat de regels en aanbevelingen voor het voorkomen van verspreiding van het coronavirus in acht worden genomen. Deze regels zijn landelijk uitgewerkt in het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. Een nadere uitwerking is te vinden in de Branchespecifieke aanvulling op het Protocol.  Het is zinvol om, als u naar onze leslocaties komt voor lessen, repetities of om anderen te brengen of op te halen, deze documenten door te lezen. Hieronder geven we aan hoe de regels voor De Baerne en Riederhof er in de praktijk uit zien. 

Verantwoordelijkheden-contactpersonen

Wie vragen heeft over de gang van zaken op de leslocaties kan mailen naar coördinator Hanneke Meijer, hannekegerdine@gmail.com, of naar Miranda van der Winkel, miranda@cultuurlocaal.nl.

 In het bestuur is Dirk Jan Versendaal, dj.versendaal@outlook.com, contactpersoon voor de coronamaatregelen. 

Basisregels

De standaard richtlijnen zijn:

 • Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk of smaak. Maak een afspraak voor een test. Blijf thuis tot je de uitslag van de test weet. Ga pas weer naar les na een negatieve testuitslag.
 • Blijf thuis als een huisgenoot milde coronaklachten en koorts of benauwdheidsklachten heeft, of als een huisgenoot corona heeft.
 • Was voor en na de muziekles goed je handen.
 • Probeer zo min mogelijk aan te raken met je handen. Schud geen handen en laat muziekstandaards en stoelen zo veel mogelijk staan.
 • Doe niet zelf de deur open. De docent doet de deur open en dicht om leerlingen in of uit het lokaal te laten. Zo mogelijk blijven deuren van lokalen open staan.
 • Neem je eigen instrument mee (geldt niet voor drums, harp, keyboard en piano).
 • Ga zo veel mogelijk thuis naar het toilet en niet op de leslocaties. 
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik.
 • Blijf zo kort mogelijk in het gebouw: kom niet eerder dan vijf minuten voor het lesmoment volgens het lesrooster en ga direct na afloop weg.
 • Wacht voor de les in de hal buiten het lokaal tot de docent je komt halen. Ga niet zelf naar binnen. 
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen.

Looproute – halen en brengen

De Baerne

De lesruimtes van CultuurLocaal zijn bereikbaar via de hoofdingang. Ouders kunnen in de centrale hal wachten tijdens de lessen, als daar voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand tot anderen te houden. 

Riederhof

Leerlingen gaan door de voordeur naar binnen. Ouders zetten de kinderen af bij het hek en mogen niet naar binnen.

Toezicht

In de Baerne is tijdens de openingstijden van het gebouw voor muzieklessen – in het algemeen op werkdagen van 12:30 tot 19:3 0uur – de beheerder Tom Ketting aanwezig. Hij kan vragen beantwoorden en zal erop toezien dat de regels worden nageleefd.

In de Riederhof is geen aanvullend toezicht van CultuurLocaal, maar voert Kibeo het beheer of het totale gebouw.

Schoonmaak

In de leslokalen zijn desinfectiemiddel en doekjes beschikbaar. Docenten maken na de les de gebruikte lessenaars en overige spullen daarmee schoon als de leerlingen het lokaal verlaten. De docenten zorgen ook voor ventilatie van de ruimte. 

Individuele, duo- en groepslessen

Individuele lessen en duolessen kunnen in alle leslokalen plaatsvinden. Groepslessen van drie of meer leerlingen worden momenteel niet gegeven. Deze kunnen wel weer worden gepland, met aandacht voor de grootte van het leslokaal. 

Bij de ingang wordt aangegeven in welk lokaal de lessen zijn. Aan het begin van elke les wordt een gezondheidscheck gedaan, volgens de richtlijnen van de overheid. Klik hier om de vragen van de gezondheidscheck te lezen.

Blaasinstrumenten

Blaasinstrumenten worden voor en na de les thuis schoongemaakt. Ook condenswater wordt thuis verwijderd. Condenswater dat tijdens de les in het lokaal terechtkomt, wordt door de leerling zelf opgenomen. Hiervoor neemt de leerling een schone handdoek mee naar de les. 

Ensembles

De ensembles en koren mogen repeteren met maximaal zoveel leden als de repetitieruimte toelaat met toepassing van de 1,5 meter-regel. De stoelen en lessenaars moeten na elk gebruik worden gedesinfecteerd. Elk ensemble bepaalt onderling wie dat doet. De dirigent ziet erop toe dat het gebeurt. 

Jassen worden meegenomen naar de eigen stoel, de garderobe wordt niet gebruikt. Bij voorkeur hebben de repetities geen koffiepauze. Als er wel een pauze met koffie/thee gewenst is, wordt gebruik gemaakt van papieren bekers en bepaalt het ensemble onderling hoe de koffie/thee kan worden uitgedeeld of opgehaald zonder de 1,5 meter regel te overtreden.

Versiebeheer

Deze versie is gemaakt op 30 augustus 2021. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:

 • Inleiding aangepast;
 • Regel over mondkapje verwijderd;
 • Mogelijkheid groepslessen toegevoegd;
 • Splitsing lokalen verwijderd;
 • Alinea over Ensembles en koren aangepast;
 • Bepalingen over zangles verwijderd;
 • Bepalingen over blaasinstrumenten aangepast.