Versie 14 januari 2022 (in werking 15 januari 2022)

Inleiding

CultuurLocaal geeft muzieklessen in De Baerne, Buitenlandse Baan 1 en op de locatie Riederhof, Riederhof 39. Het is belangrijk dat de regels en aanbevelingen voor het voorkomen van verspreiding van het coronavirus in acht worden genomen. In dit document geven we aan hoe de regels voor De Baerne en Riederhof er in de praktijk uit zien.

Verantwoordelijkheden-contactpersonen

Wie vragen heeft over de gang van zaken op de leslocaties kan mailen naar coördinator Hanneke Meijer, hannekegerdine@gmail.com, of naar Miranda van der Winkel, miranda@cultuurlocaal.nl.

 In het bestuur is Dirk Jan Versendaal, dj.versendaal@outlook.com, contactpersoon voor de coronamaatregelen. 

Basisregels

De standaard richtlijnen zijn:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • Was regelmatig en goed je handen;
 • Zorg voor goede frisse lucht;
 • 1,5 meter is een veilige afstand.

Algemene regels voor lessen en repetities

De Baerne

 • Leerlingen tot en met 12 jaar kunnen gewoon naar les komen, er gelden geen beperkingen.
 • Leerlingen en leden van koren en orkesten van 13 tot en met 17 jaar moeten een mondkapje dragen. Zij houden 1,5 meter afstand tot volwassenen (18 jaar en ouder). In het leslokaal kan het mondkapje af, als dat nodig is voor de les of repetitie.
 • Leerlingen en leden van koren en orkesten van 18 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen. Zij houden 1,5 afstand tot anderen die 13 jaar of ouder zijn. Bij het betreden van het leslokaal doet de docent een CTB-check (QR code). Zonder geldige QR code is geen les in De Baerne mogelijk. In dit geval kan de docent de les online aanbieden. In het leslokaal kan het mondkapje af, als dat nodig is voor de les of repetitie.
 • Ouders die leerlingen komen brengen mogen het gebouw in met een mondkapje. Het mondkapje is ook verplicht als men een zitplaats heeft.
 • Docenten en personeel dragen een mondkapje, tenzij dit belemmerend werkt tijdens de lessen of repetities. Zij hoeven geen CTB check te doen.
 • Bij de ingang wordt aangegeven in welk lokaal de lessen zijn.

Riederhof

Leerlingen gaan door de voordeur naar binnen. Ouders zetten de kinderen af bij het hek en mogen niet naar binnen.

Toezicht

In de Baerne is tijdens de openingstijden van het gebouw voor muzieklessen – in het algemeen op werkdagen van 12:30 tot na de laatste les – de beheerder Tom Ketting aanwezig. Hij kan vragen beantwoorden en zal erop toezien dat de regels worden nageleefd.

In de Riederhof is geen aanvullend toezicht van CultuurLocaal, maar voert Kibeo het beheer of het totale gebouw.

Schoonmaak

IIn de leslokalen zijn desinfectiemiddel en doekjes beschikbaar. Deze kunnen naar wens worden gebruikt. De docenten zorgen voor ventilatie van de ruimte.

Blaasinstrumenten

Er gelden geen bijzondere regels voor blaasinstrumenten.

Ensembles

Er gelden geen bijzondere regels voor ensembles.

Informatiebron

Dit protocol is opgesteld in overeenstemming met de door de rijksoverheid gepubliceerde regels. Deze zijn te vinden met de volgende link: Coronaregels voor zingen en muziek maken.

Versiebeheer

Deze versie is gemaakt op 14 januari 2022 en treedt in werking op 15 januari 2022. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:

 • Sluitingstijd 17:00u verwijderd;
 • Regels m.b.t. 1,5 meter afstand aangepast;
 • Regels m.b.t. gebruik mondkapjes aangepast;
 • Naast leerlingen ook leden van koren en orkesten vermeld;
 • Link naar overheidsregels toegevoegd.